Адвокат Силвия Александрова - юридически услуги, гражданско право, търговско право, данъчно право, вещно и облигационно право, семейно и наследствено, трудово, административно право, адвокатски услуги.
Ratio est anima legis - Разумът е душа на закона

Онлайн консултация

  • Достъпност от всяка точка на света - запитването си можете да изпратите директно чрез сайта
  • Икономия на време  - възможност за консултация без среща
  • УДОБЕН НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ - можете да заплатите за консултацията по банков път или с пощенски запис. Размерът на хонорара за консулт се определя според сложността и обема на проучванията, за което ще бъдете уведомени с имейл.

За да получите онлайн консултиране, моля, попълнете коректно следната форма:

Общи договорни условия за онлайн консултиране